แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ให้นักเรียน download เอกสารแนวข้อสอบและ ทำลงในเอกสาร ส่งครูวันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเข้าห้องสอบให้รวบรวมไว้ที่หน้าห้องสอบครูไปส่งข้อสอบแล้วจะรวบรวมเองนะครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2557

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15   ลองดูตัวเลขอีกทีนะครับ

DOWNLOAD เฉลย เอกสารประกอบการเรียนการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 ครับ

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 อย่างละเอียดครับ

DOWNLOAD เอกสารทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม ม.6

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15 ลงในเอกสาร

กำหนดส่ง วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 รวบรวมที่แถวส่งก่อนเข้าคาบที่ 1

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง