ทบทวนเรื่องโมเมนตัม แรงดลและการดล

ให้นักเรียนดูวีดีโอทบทวนเรื่องโมเมนตัม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนเรื่องโมเมนตัม ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 25 กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน สำหรับห้อง 4/1-4/4 ส่วนห้อง 4/5 ส่งวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน

คลิปที่ 1 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 1 โมเมนตัม

คลิปที่ 2 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 2 แรงดลและการดล

เอกสารประกอบการเรียน ห้อง ELE (M.4/2) Work and Energy SEC 1

ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสาร แล้วนำมาเรียนในคาบที่ 2 ของแต่ละห้อง ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเอกสาร

DOWNLOAD SHEET WORK AND ENERGY SEC1

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งาน

ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสาร แล้วนำมาเรียนในคาบที่ 2 ของแต่ละห้อง ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียน งานและพลังงาน ครั้งที่ 1 ปี 57

แบบฝึกสรุปเรื่องงานและพลังงาน

ให้นักเรียน download และทำลงในเอกสารทุกข้อ กำหนดส่ง คาบแรกของแต่ละห้องในสัปดาห์ที่ 5 (1-4 ธันวาคม 2557) โดยให้นักเรียนทุกคนนำมาในห้องเรียนด้วยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

DOWNLOAD แบบฝึกสรุปและทบทวนเรื่องงานและพลังงาน

เตรียมพร้อมก่อนเรียนเนื้อหางานและพลังงาน

เตรียมพร้อมก่อนเรียนเนื้อหางานและพลังงานครับ

เป็น Animation สอนพื้นฐานเรื่องงานและพลังงานครับ

คลิ๊กเลยครับ http://www.cpn1.go.th/media/thonburi/lesson/04_WorkEnergy/index.html

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเนื้อหาที่ต้องเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และการเก็บคะแนน ดาวน์โหลดเอาไปเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 นะครับ

DOWNLOAD คำอธิบายรายวิชา ฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60 นะครับ เอาไว้ลองตรวจคำตอบดุนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องมั้ย

DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

พยายามลองดูนะครับ สู้ๆ