คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พร้อมเนื้อหาที่ต้องเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และการเก็บคะแนน ดาวน์โหลดเอาไปเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 นะครับ

DOWNLOAD คำอธิบายรายวิชา ฟิสิกส์ 2 (ว31202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60 นะครับ เอาไว้ลองตรวจคำตอบดุนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องมั้ย

DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

พยายามลองดูนะครับ สู้ๆ

แบบฝึกทบทวนเรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่

ให้นักเรียน download เอกสารแบบฝึกทบทวนเรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่
DOWNLOAD แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องแรง มวล การเคลื่อนที่
แล้วทำลงในเอกสาร
กำหนดส่ง ไม่เกินวันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557

เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี2557

ครูเฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี2557  เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่ ส่วนข้อที่ 24-33 ครูเฉลยให้แล้วตอนเรียนที่โรงอาหารชั้นบน ให้นักเรียนลองฝึกทำแนวข้อสอบก่อนแล้วค่อยตรวจคำตอบนะครับ

DOWNLOAD เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี 2557

สู้ๆ นะครับเด็กๆ

ครูเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายาม ต้องทำได้ครับ

 

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ให้นักเรียน download เอกสารแนวข้อสอบและ ทำลงในเอกสาร ส่งครูวันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเข้าห้องสอบให้รวบรวมไว้ที่หน้าห้องสอบครูไปส่งข้อสอบแล้วจะรวบรวมเองนะครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2557

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15   ลองดูตัวเลขอีกทีนะครับ

DOWNLOAD เฉลย เอกสารประกอบการเรียนการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 ครับ

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 อย่างละเอียดครับ

DOWNLOAD เอกสารทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม ม.6