เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60 นะครับ เอาไว้ลองตรวจคำตอบดุนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องมั้ย

DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกทบทวน แรง มวล การเคลื่อนที่ ข้อ 48-60

พยายามลองดูนะครับ สู้ๆ

แบบฝึกทบทวนเรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่

ให้นักเรียน download เอกสารแบบฝึกทบทวนเรื่องแรง มวล และการเคลื่อนที่
DOWNLOAD แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องแรง มวล การเคลื่อนที่
แล้วทำลงในเอกสาร
กำหนดส่ง ไม่เกินวันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557

เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี2557

ครูเฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี2557  เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่ ส่วนข้อที่ 24-33 ครูเฉลยให้แล้วตอนเรียนที่โรงอาหารชั้นบน ให้นักเรียนลองฝึกทำแนวข้อสอบก่อนแล้วค่อยตรวจคำตอบนะครับ

DOWNLOAD เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค ฟิสิกส์1 ปี 2557

สู้ๆ นะครับเด็กๆ

ครูเชื่อว่าถ้าทุกคนพยายาม ต้องทำได้ครับ

 

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ให้นักเรียน download เอกสารแนวข้อสอบและ ทำลงในเอกสาร ส่งครูวันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 ก่อนเข้าห้องสอบให้รวบรวมไว้ที่หน้าห้องสอบครูไปส่งข้อสอบแล้วจะรวบรวมเองนะครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2557

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15   ลองดูตัวเลขอีกทีนะครับ

DOWNLOAD เฉลย เอกสารประกอบการเรียนการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 ครับ

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 อย่างละเอียดครับ

DOWNLOAD เอกสารทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม ม.6

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15 ลงในเอกสาร

กำหนดส่ง วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 รวบรวมที่แถวส่งก่อนเข้าคาบที่ 1

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง