เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

เฉลย เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15   ลองดูตัวเลขอีกทีนะครับ

DOWNLOAD เฉลย เอกสารประกอบการเรียนการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 ครับ

ทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียน ม.6 อย่างละเอียดครับ

DOWNLOAD เอกสารทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์อะตอม ม.6

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ข้อ 1-15 ลงในเอกสาร

กำหนดส่ง วันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 รวบรวมที่แถวส่งก่อนเข้าคาบที่ 1

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง