แนวข้อสอบปลายภาคฟิสิกส์ 1 ปี 2558

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาฟิสิกส์ 1 ปีการศึกษา 2558 สำหรับทบทวนก่อนสอบ

เอกสารชุดนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำส่งครูนะครับ ให้นักเรียนเอาไว้ลองทำเพื่อทบทวนความรู้ตัวเองก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น แต่สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับคะแนนฟิสิกส์ ครูใช้เอกสารชุดนี้ในการปรับคะแนนนะครับ ให้นักเรียนที่ต้องการปรับคะแนนส่งถึงครูภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ครับ

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2558 

หมายเหตุ ข้อสอบครั้งนี้ไม่ยากมากนัก ถ้านักเรียนมีความสนใจในการเรียน และฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ อย่างจริงจัง ทั้งเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทบทวน และแนวข้อสอบปลายภาคครับ

แบบฝึกเสริมประสบการณ์ เรื่อง มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่

ให้นักเรียน ดาวน์โหลดแบบฝึกเสริมประสบการณ์ เรื่อง มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ แล้วทำส่งหลังจากจบบทเรียน

แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องแรง มวล การเคลื่อนที่ 2558

เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 3 ครั้งที่ 1

ให้นักเรียน ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรง มวล และการเคลื่อนที่่ ครั้งที่ 1 แล้วนำมาใช้เรียนในคาบเรียน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม 2558

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 หน่วยที่ 3 เรื่อง มวล แรง และกฏการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2558 ฉบับปรับปรุง

ครูขอปรับแนวข้อสอบกลางภาคเป็นชุดใหม่นะครับเนื่องจากนักเรียนยังไม่ได้เรียนเนื้อหาสุดท้ายจากแนวข้อสอบชุดเดิมที่ครูอัพโหลดให้ไว้

ดังนั้น ครูจึงปรับแนวข้อสอบกลางภาคใหม่ โดยให้นักเรียน DOWNLOAD และทำแนวข้อสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกข้อ

แนวข้อสอบกลางภาคฉบับปรับปรุง รายวิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2558

กำหนดส่งวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ก่อนเข้าห้องสอบ โดยให้หัวหน้าห้องทุกห้องรวบรวมตามลำดับเลขที่

สรุปงานที่ต้องส่งวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558

1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

2. แนวข้อสอบกลางภาคฉบับปรับปรุง รายวิชาฟิกส์กส์ 1 ปี 2558

หมายเหตุ
          1. ครูต้องขอโทษนักเรียนที่ทำฉบับเก่าไปแล้วนะครับ แต่ถือว่าได้เป็นการฝึกฝนการทำโจทย์นะครับ ยิ่งทำโจทย์บ่อย นักเรียนจะยิ่งมั่นใจในการทำโจทย์มากขึ้นครับ
          2. วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องทบทวนโดยการทำแบบฝึกบ่อยๆ โดยเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆ ยากขึ้นๆ แล้วนักเรียนจะเข้าใจฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ครับ
          3. ครูเน้นย้ำนะครับว่า วิชาฟิสิกส์คือการอธิบายธรรมชาติด้วยภาษาคณิตศาสตร์ ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับ(สามารถโหลด math for physics ที่ครู อัพให้ไว้ใน BLOG ก่อนหน้านี้นะครับ)

แนวข้อสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 1 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียน DOWNLOAD และทำแนวข้อสอบกลางภาค วิชาฟิสิกส์ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดส่งวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ก่อนเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบกลางภาควิชาฟิสิกส์ 1 ปี 2558

ตั้งใจทำนะครับ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามครับ

ครูเชื่อว่าลูกๆ ทุกคนทำได้อยู่แล้วครับ ขอแค่พยายามครับ

ใบสมัครเรียนพิเศษฟิสิกส์ครูโก๊ด ปี 2558

แจ้งเรื่องรับสมัครเรียนพิเศษครูโก๊ด คอร์สกลศาสตร์ 1 ปี 2558

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558

DOWNLOAD ใบสมัครเรียนพิเศษฟิสิกส์ครูโก๊ด คอร์สกลศาสตร์ 1 ปี 2558

คอร์ส กลศาสตร์ 1 เริ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 –  พฤษภาคม 2558

เปิดกลุ่มเรียนทั้งหมด 6 กลุ่ม ตามเวลาดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์       เวลา 10:00 – 12:00 น.

กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์    เวลา 08:00 – 10:00 น.

กลุ่มที่ 3 เรียนวันอาทิตย์   เวลา 10:00 – 12:00 น.

กลุ่มที่ 4 เรียนวันอาทิตย์   เวลา 13:00 – 15:00 น.

กลุ่มที่ 5 เรียนวันอังคาร   เวลา 16:30 – 18:30 น.

กลุ่มที่ 6 เรียนวันพุธ       เวลา 16:30 – 18:30 น.

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะไปเรียนต้องลงชื่อสมัครเรียนกับครูก่อนเท่านั้น  ถ้ากลุ่มนั้นเต็มแล้ว ต้องรอกลุ่มที่ว่างเท่านั้น

  1. รับกลุ่มละไม่เกิน 25 คน
  2. นักเรียนที่จะสมัครเรียนขอให้เป็นนักเรียนที่ตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆ นะครับ ไม่ใช่แค่ลงชื่อเรียนแล้วขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล หรือมาเรียนแล้วสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนที่ตั้งใจเรียน เพราะนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลย เสียทั้งเวลาและเงิน ครับ
  3. ครูขอย้ำว่า การเรียนพิเศษเป็นการเรียนเพิ่มเติม เพื่อฝึกทำโจทย์มากขึ้น และหลากหลายขึ้นกว่าในห้องเรียน ซึ่งไม่มีผลใดๆต่อเกรดในห้องเรียน

เอกสารติว PAT 2 ฟิสิกส์ เนื้อหากลศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.5 และ ม.6

เอกสารติว PAT 2 ฟิสิกส์ เนื้อหากลศาสตร์ ฉบับปรับปรุงเดือนเมษายน 2558 เริ่มด้วยทบทวน MATH FOR PHYSICS สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบกลศาสตร์ แยกเป็นเรื่องๆ เหมาะสำหรับทบทวนความรู้และลองทำข้อสอบเพื่อทดสอบตัวเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ PAT 2 และข้อสอบต่าง ๆ ครูหวังว่าเอกสารชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่สนใจนะครับ สงสัยโจทย์ข้อไหนสามารถสอบถามได้เสมอครับ

******ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำโจทย์เยอะๆ ครับ****

DOWNLOAD ติว PAT2 กลศาสตร์

เอกสารนี้ได้รวบรวมบางส่วนจากอาจารย์หลายๆ  ท่าน ที่ได้ติวให้กับนักเรียน ผ่านการติวฟรี เช่น BRAND SUMMER CAMP , MAMA  ต้องขอขอบคุณแทนนักเรียนที่ใช้เอกสารชุดนี้ด้วยครับ