แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

ให้นักเรียน Download เอกสารแนวข้อสอบปลายภาค ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบปลายภาคดังนี้

1. ลักษณะของข้อสอบ

2. จำนวนข้อสอบ

3. เนื้อหาที่ออกสอบ

4. แบบฝึกแนวข้อสอบ

ให้นักเรียนทำลงในเอกสารแล้วส่งภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเข้าสอบ ให้หัวหน้าห้องรวบรวมส่งเป็นห้อง

DOWNLOAD แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ

           วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะจากการทำโจทย์ ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้เข้าใจฟิสิกส์ คือต้องทดลองทำโจทย์ซ้ำหลายๆ รอบ หลายคนอาจจะดูว่าแบบฝึกมีหลายข้อ แต่ครูต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนกับโจทย์ หวังว่าเอกสารที่ครูตั้งใจทำเพื่อนักเรียนฉบับนี้คงไม่เสียเปล่านะครับ 

**สิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบาก มักจะมีคุณค่ามากด้วยเสมอ**

พยายามเข้านะครับเด็กๆ สู้ๆ นะครับ ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามหรอกครับ อยุ่ที่ว่าพร้อมจะสู้แค่ไหนเท่านั้นเองครับ

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชาฟิสิกส์ 2

ให้นักเรียน download แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2 แล้วทำลงในเอกสาร เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคเรียน

กำหนดส่ง วันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ให้หัวหน้าห้องรวบรวมไว้ที่ห้องสอบก่อนเข้าสอบวิชาฟิสิกส์ ครูจะไปเดินเก็บตามห้องเองครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 

ตั้งใจทำนะครับ  ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับผม  

สู้ๆ ครับ

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2  

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

กลุ่มเสาร์ – อาทิตย์ เรียนอีก 2 ครั้ง กลุ่มวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เรียนอีก 3 ครั้ง สำหรับครึ่งเทอมแรก

ให้นักเรียน download ตารางเรียนพิเศษ ก่อนสอบกลางภาคเพื่อจะได้เรียนตรงตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับ

DOWNLOAD ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

ทบทวนเรื่องโมเมนตัม แรงดลและการดล

ให้นักเรียนดูวีดีโอทบทวนเรื่องโมเมนตัม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนเรื่องโมเมนตัม ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 25 กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน สำหรับห้อง 4/1-4/4 ส่วนห้อง 4/5 ส่งวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน

คลิปที่ 1 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 1 โมเมนตัม

คลิปที่ 2 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 2 แรงดลและการดล

เอกสารประกอบการเรียน ห้อง ELE (M.4/2) Work and Energy SEC 1

ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสาร แล้วนำมาเรียนในคาบที่ 2 ของแต่ละห้อง ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเอกสาร

DOWNLOAD SHEET WORK AND ENERGY SEC1

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งาน

ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสาร แล้วนำมาเรียนในคาบที่ 2 ของแต่ละห้อง ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียน งานและพลังงาน ครั้งที่ 1 ปี 57

แบบฝึกสรุปเรื่องงานและพลังงาน

ให้นักเรียน download และทำลงในเอกสารทุกข้อ กำหนดส่ง คาบแรกของแต่ละห้องในสัปดาห์ที่ 5 (1-4 ธันวาคม 2557) โดยให้นักเรียนทุกคนนำมาในห้องเรียนด้วยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

DOWNLOAD แบบฝึกสรุปและทบทวนเรื่องงานและพลังงาน