ใบสมัครเรียนพิเศษฟิสิกส์ครูโก๊ด ปี 2558

แจ้งเรื่องรับสมัครเรียนพิเศษครูโก๊ด คอร์สกลศาสตร์ 1 ปี 2558

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558

DOWNLOAD ใบสมัครเรียนพิเศษฟิสิกส์ครูโก๊ด คอร์สกลศาสตร์ 1 ปี 2558

คอร์ส กลศาสตร์ 1 เริ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์ที่ 23 –  พฤษภาคม 2558

เปิดกลุ่มเรียนทั้งหมด 6 กลุ่ม ตามเวลาดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์       เวลา 10:00 – 12:00 น.

กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์    เวลา 08:00 – 10:00 น.

กลุ่มที่ 3 เรียนวันอาทิตย์   เวลา 10:00 – 12:00 น.

กลุ่มที่ 4 เรียนวันอาทิตย์   เวลา 13:00 – 15:00 น.

กลุ่มที่ 5 เรียนวันอังคาร   เวลา 16:30 – 18:30 น.

กลุ่มที่ 6 เรียนวันพุธ       เวลา 16:30 – 18:30 น.

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะไปเรียนต้องลงชื่อสมัครเรียนกับครูก่อนเท่านั้น  ถ้ากลุ่มนั้นเต็มแล้ว ต้องรอกลุ่มที่ว่างเท่านั้น

  1. รับกลุ่มละไม่เกิน 25 คน
  2. นักเรียนที่จะสมัครเรียนขอให้เป็นนักเรียนที่ตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆ นะครับ ไม่ใช่แค่ลงชื่อเรียนแล้วขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล หรือมาเรียนแล้วสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนที่ตั้งใจเรียน เพราะนักเรียนจะไม่ได้อะไรเลย เสียทั้งเวลาและเงิน ครับ
  3. ครูขอย้ำว่า การเรียนพิเศษเป็นการเรียนเพิ่มเติม เพื่อฝึกทำโจทย์มากขึ้น และหลากหลายขึ้นกว่าในห้องเรียน ซึ่งไม่มีผลใดๆต่อเกรดในห้องเรียน

เอกสารติว PAT 2 ฟิสิกส์ เนื้อหากลศาสตร์ สำหรับนักเรียน ม.5 และ ม.6

เอกสารติว PAT 2 ฟิสิกส์ เนื้อหากลศาสตร์ ฉบับปรับปรุงเดือนเมษายน 2558 เริ่มด้วยทบทวน MATH FOR PHYSICS สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบกลศาสตร์ แยกเป็นเรื่องๆ เหมาะสำหรับทบทวนความรู้และลองทำข้อสอบเพื่อทดสอบตัวเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ PAT 2 และข้อสอบต่าง ๆ ครูหวังว่าเอกสารชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่สนใจนะครับ สงสัยโจทย์ข้อไหนสามารถสอบถามได้เสมอครับ

******ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำโจทย์เยอะๆ ครับ****

DOWNLOAD ติว PAT2 กลศาสตร์

เอกสารนี้ได้รวบรวมบางส่วนจากอาจารย์หลายๆ  ท่าน ที่ได้ติวให้กับนักเรียน ผ่านการติวฟรี เช่น BRAND SUMMER CAMP , MAMA  ต้องขอขอบคุณแทนนักเรียนที่ใช้เอกสารชุดนี้ด้วยครับ

รายชื่อนักเรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อย

นักรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อยตามรายชื่อที่ครูแนบนำงานมาส่งให้ครบภายในวันพรุ่งนี้ เวลา 10:00 น. หลังจากนั้นจะไม่มีการรับงานใดๆทั้งสิ้น ครูให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะครับ ถ้ายังไม่คว้าไว้อีกก็พอแค่นี้ครับ

ปล. หากนักเรียนคนใดมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อครูนะครับ

DOWNLOAD รายชื่อนักเรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อย

ให้นักเรียน ม.4 ที่ต้องการเรียนเสริม  PAT 2 (ฟิสิกส์) เนื่อหากลศาสตร์ ของนักเรียน ม.4 เพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนมาในระดับชั้น ม.4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามศูนย์ติวต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ครูขอให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสารที่จะใช้ประกอบการเรียน

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียน PAT 2 ฟิสิกส์ นักเรียน ม.4 ชุดที่ 1

          หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกในการ ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ให้แจ้งที่ครูนะครับจะได้แจ้งร้านถ่ายเอกสารให้ครับ

   2.   เรียนเวลา 08:30 – 15:00 น. พักกลางวันเวลา 11:30 – 12:30 น.

   3.  ให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนเพื่อครูจะได้นับจำนวนและเลือกห้องเรียนที่เหมาะสมครับ นักเรียนสามารถแจ้งโดยลงชื่อใน comment บล็อกนี้ได้เลย หรือติดต่อด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์  LINE หรือ facebook เป็นต้น ภายในเวลา 14:00 น. ของวันพรุ่งนี้นะครับ

   4.  แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละเท่านั้น

หมายเหตุ

    ครูไม่ได้บังคับและไม่มีผลกับคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นขอให้เป็นคนที่สนใจเรียนจริงๆ นะครับ ครูไม่ได้ต้องการจำนวน ครูต้องการให้ 3 วันนี้นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจจริงๆ ดังนั้นใครที่คิดว่ามาเล่นๆ มาแล้วสร้างความรำคาญกับเพื่อนก็ไม่ต้องมานะครับ เสียเวลาเสียความรู้สึกกันเปล่าๆ

แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

ให้นักเรียน Download เอกสารแนวข้อสอบปลายภาค ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบปลายภาคดังนี้

1. ลักษณะของข้อสอบ

2. จำนวนข้อสอบ

3. เนื้อหาที่ออกสอบ

4. แบบฝึกแนวข้อสอบ

ให้นักเรียนทำลงในเอกสารแล้วส่งภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเข้าสอบ ให้หัวหน้าห้องรวบรวมส่งเป็นห้อง

DOWNLOAD แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ

           วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะจากการทำโจทย์ ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้เข้าใจฟิสิกส์ คือต้องทดลองทำโจทย์ซ้ำหลายๆ รอบ หลายคนอาจจะดูว่าแบบฝึกมีหลายข้อ แต่ครูต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนกับโจทย์ หวังว่าเอกสารที่ครูตั้งใจทำเพื่อนักเรียนฉบับนี้คงไม่เสียเปล่านะครับ 

**สิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบาก มักจะมีคุณค่ามากด้วยเสมอ**

พยายามเข้านะครับเด็กๆ สู้ๆ นะครับ ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามหรอกครับ อยุ่ที่ว่าพร้อมจะสู้แค่ไหนเท่านั้นเองครับ

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชาฟิสิกส์ 2

ให้นักเรียน download แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2 แล้วทำลงในเอกสาร เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคเรียน

กำหนดส่ง วันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ให้หัวหน้าห้องรวบรวมไว้ที่ห้องสอบก่อนเข้าสอบวิชาฟิสิกส์ ครูจะไปเดินเก็บตามห้องเองครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 

ตั้งใจทำนะครับ  ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับผม  

สู้ๆ ครับ

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2  

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

กลุ่มเสาร์ – อาทิตย์ เรียนอีก 2 ครั้ง กลุ่มวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เรียนอีก 3 ครั้ง สำหรับครึ่งเทอมแรก

ให้นักเรียน download ตารางเรียนพิเศษ ก่อนสอบกลางภาคเพื่อจะได้เรียนตรงตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับ

DOWNLOAD ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558