รายชื่อนักเรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อย

นักรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อยตามรายชื่อที่ครูแนบนำงานมาส่งให้ครบภายในวันพรุ่งนี้ เวลา 10:00 น. หลังจากนั้นจะไม่มีการรับงานใดๆทั้งสิ้น ครูให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะครับ ถ้ายังไม่คว้าไว้อีกก็พอแค่นี้ครับ

ปล. หากนักเรียนคนใดมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อครูนะครับ

DOWNLOAD รายชื่อนักเรียนที่ยังส่งงานไม่เรียบร้อย

ให้นักเรียน ม.4 ที่ต้องการเรียนเสริม  PAT 2 (ฟิสิกส์) เนื่อหากลศาสตร์ ของนักเรียน ม.4 เพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนมาในระดับชั้น ม.4 และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมตามศูนย์ติวต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ครูขอให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสารที่จะใช้ประกอบการเรียน

DOWNLOAD เอกสารประกอบการเรียน PAT 2 ฟิสิกส์ นักเรียน ม.4 ชุดที่ 1

          หมายเหตุ ถ้านักเรียนคนไหนไม่สะดวกในการ ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสาร ให้แจ้งที่ครูนะครับจะได้แจ้งร้านถ่ายเอกสารให้ครับ

   2.   เรียนเวลา 08:30 – 15:00 น. พักกลางวันเวลา 11:30 – 12:30 น.

   3.  ให้นักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะเรียนเพื่อครูจะได้นับจำนวนและเลือกห้องเรียนที่เหมาะสมครับ นักเรียนสามารถแจ้งโดยลงชื่อใน comment บล็อกนี้ได้เลย หรือติดต่อด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์  LINE หรือ facebook เป็นต้น ภายในเวลา 14:00 น. ของวันพรุ่งนี้นะครับ

   4.  แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพละเท่านั้น

หมายเหตุ

    ครูไม่ได้บังคับและไม่มีผลกับคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นขอให้เป็นคนที่สนใจเรียนจริงๆ นะครับ ครูไม่ได้ต้องการจำนวน ครูต้องการให้ 3 วันนี้นักเรียนเรียนแล้วเข้าใจจริงๆ ดังนั้นใครที่คิดว่ามาเล่นๆ มาแล้วสร้างความรำคาญกับเพื่อนก็ไม่ต้องมานะครับ เสียเวลาเสียความรู้สึกกันเปล่าๆ

แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

ให้นักเรียน Download เอกสารแนวข้อสอบปลายภาค ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบปลายภาคดังนี้

1. ลักษณะของข้อสอบ

2. จำนวนข้อสอบ

3. เนื้อหาที่ออกสอบ

4. แบบฝึกแนวข้อสอบ

ให้นักเรียนทำลงในเอกสารแล้วส่งภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2558 ก่อนเข้าสอบ ให้หัวหน้าห้องรวบรวมส่งเป็นห้อง

DOWNLOAD แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2557

หมายเหตุ

           วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะจากการทำโจทย์ ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้เข้าใจฟิสิกส์ คือต้องทดลองทำโจทย์ซ้ำหลายๆ รอบ หลายคนอาจจะดูว่าแบบฝึกมีหลายข้อ แต่ครูต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนกับโจทย์ หวังว่าเอกสารที่ครูตั้งใจทำเพื่อนักเรียนฉบับนี้คงไม่เสียเปล่านะครับ 

**สิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบาก มักจะมีคุณค่ามากด้วยเสมอ**

พยายามเข้านะครับเด็กๆ สู้ๆ นะครับ ไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามหรอกครับ อยุ่ที่ว่าพร้อมจะสู้แค่ไหนเท่านั้นเองครับ

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รายวิชาฟิสิกส์ 2

ให้นักเรียน download แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชาฟิสิกส์ 2 แล้วทำลงในเอกสาร เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ใช้สอบกลางภาคเรียน

กำหนดส่ง วันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ให้หัวหน้าห้องรวบรวมไว้ที่ห้องสอบก่อนเข้าสอบวิชาฟิสิกส์ ครูจะไปเดินเก็บตามห้องเองครับ

DOWNLOAD แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 

ตั้งใจทำนะครับ  ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับผม  

สู้ๆ ครับ

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2  

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

กลุ่มเสาร์ – อาทิตย์ เรียนอีก 2 ครั้ง กลุ่มวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี เรียนอีก 3 ครั้ง สำหรับครึ่งเทอมแรก

ให้นักเรียน download ตารางเรียนพิเศษ ก่อนสอบกลางภาคเพื่อจะได้เรียนตรงตามเวลาที่กำหนดไว้นะครับ

DOWNLOAD ตารางเรียนพิเศษ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 – 11 มกราคม 2558

ทบทวนเรื่องโมเมนตัม แรงดลและการดล

ให้นักเรียนดูวีดีโอทบทวนเรื่องโมเมนตัม แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสารประกอบการเรียนเรื่องโมเมนตัม ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 25 กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน สำหรับห้อง 4/1-4/4 ส่วนห้อง 4/5 ส่งวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 ในคาบเรียน

คลิปที่ 1 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 1 โมเมนตัม

คลิปที่ 2 ทบทวนโมเมนตัมครั้งที่ 2 แรงดลและการดล

เอกสารประกอบการเรียน ห้อง ELE (M.4/2) Work and Energy SEC 1

ให้นักเรียน DOWNLOAD เอกสาร แล้วนำมาเรียนในคาบที่ 2 ของแต่ละห้อง ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเอกสาร

DOWNLOAD SHEET WORK AND ENERGY SEC1